Kunnen er bijwerkingen zijn n.a.v. de behandeling?

Bijwerkingen komen nauwelijks voor en als ze zich voordoen zijn ze meestal altijd reversibel. Bijwerkingen die zich kunnen voordoen hebben vaak betrekking op problemen van het middenoor. Zeldzame bijwerkingen kunnen zijn kortdurende oogafwijkingen (myopie) en zuurstofintoxicatie. Er is altijd een attendant aanwezig in de hyperbare kamer die op deze bijverschijnselen let en u helpt mocht dat noodzakelijk zijn.

Uw vraag niet gevonden?