Officiele opening Da Vinci Kliniek

Publicatiedatum: 30 oktober 2012

Na een jaar van hard werken was het tijd voor een officiele opening, op 5 oktober om 16.45u hebben de burgemeester van Geldrop-Mierlo mevrouw Donders- de Leest en de heer Leers (lid Adviesraad Nederlandse Zorgautoriteit) de Da Vinci Kliniek officeel geopend. In het bijzijn van drs. Weber (medisch directeur) en dr. Everts (algemeen directeur) werd een lint doorgeknipt waarmee de Da Vinci Kliniek officeel is geopend. 

 

Diverse experts op het gebied van hyperbare geneeskunde en zorg gaven voorafgaand aan de feestelijke opening lezingen en presentaties.

 

(v.l.n.r. T. Weber, R. Peters, C. De Vries, (beiden leden Raad van Toezicht), mevr. Donders- de Leest, M. Leers en R. v. Hulst (voorzitter NVvHG)

 

Namens het gehele Da Vinci Team danken wij de sprekers en genodigden voor hun aanwezigheid.