Scholing Infectiepreventie en hygiëne

Publicatiedatum: 28 februari 2013

Alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de Da Vinci Kliniek blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in hun vakgebied. Door het volgen van bij- en nascholingen en deelname aan vakinhoudelijke trainingen (zowel intern als extern verzorgd).
Ook wordt tussen artsen en verpleegkundigen onderling periodiek overleg gevoerd om
ervaringen uit te wisselen.

Infectiepreventie is een onderdeel van de kwaliteit van zorg van een instelling. Tijdens zorghandelingen zijn er vele onderlinge menselijke contacten en contacten met materialen die bij verschillende mensen gebruikt worden.

De Da Vinci Kliniek voert een actief beleid in infectiepreventie. Dit beleid is afgestemd op de landelijke richtlijnen en wetgeving.

Op woensdag 27 februari was het voltallige personeel aanwezig bij de jaarlijkse scholing infectiepreventie en hygiëne.
De scholing werd verzorgd door Charlotte Michels, deskundige infectiepreventie en
eigenaar van CareB4.
Tijdens de avond werden praktijk en theorie afgewisseld.