U bent hier:Skip Navigation LinksHomepage » De kliniek » Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Het doel van deze website

Deze website heeft als doel is informatie te geven over onze kliniek en haar activiteiten op het gebied van wondgenezing, weefselregeneratie en hyperbare zuurstof aan patiënten en professionals.

De auteurs

De informatie op de website wordt geschreven door praktiserende artsen hyperbare geneeskunde. Informatie van derden wordt door deze artsen gecontroleerd. De medisch hoofdredacteuren zijn drs. Marcel Grosfeld cardioloog en duikerarts B en dr. P.A.M. Everts, algemeen directeur. De redactie is te bereiken via info@davincikliniek.nl.


Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een afspraak te maken. Wij streven er naar dat we u te allen tijde laten weten zodra wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personenherleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Ons volledig privacyregelment kunt u hier terug lezen.

Google Analytics

Deze website maakt voor het bijhouden van bezoeksstatistieken gebruikvan Google Analytics. Inherent aan deze techniek is het plaatsen van cookies. Zo wordt bijgehouden of u de informatie snel kunt vinden en of u op de juiste pagina's terecht komt. U kunt deze cookies desgewenst in de browser uitschakelen als u geen cookies geplaatst wilt hebben.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Da Vinci Kliniek gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan tepassen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat de Da Vinci Kliniek geen cookies ontvangt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie aangeboden op deze site is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt/websitebezoeker en zijn/haar behandelend arts. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Da Vinci Kliniek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Da Vinci Kliniek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Da Vinci Kliniek. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Da Vinci Kliniek.

Privacy Policy

De Da Vinci Kliniek (DVK) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u onsverschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Da Vinci Kliniek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw behandeling.

De Da Vinci Kliniek verkoopt uw gegevens niet

De Da Vinci Kliniek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw behandeling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Financiering

Deze website wordt geheel gefinancierd door De Da Vinci Kliniek. Er zijn geen belangenconflicten en de informatie op de website wordt niet beïnvloed door de wijze van financiering.

Reclame

Onze website toont geen enkele vorm van reclame.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van de Da Vinci Kliniek dan kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.