U bent hier:Skip Navigation LinksHomepage » Voor cliënten » Cliëntenraad

Belangenbehartiger met oog voor kwaliteit van zorg

Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat clienten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen leef-, behandel- of begeleidingsomgeving, op de verschillende niveaus binnen de instelling.

Ons volledige cliëntenreglement vindt u hier terug