U bent hier:Skip Navigation LinksHomepage » Voor cliënten » Zorgverzekering en vergoeding

Vergoedt mijn zorgverzekeraar behandelingen van de Da Vinci kliniek?

De behandelingen van onze kliniek betreffen in het algemeen verzekerde zorg uit het basispakket; dit is afhankelijk van de indicatiestelling. Bij de intake wordt de indicatie vastgesteld, en weet u of uw behandeling door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Zonodig vragen wij bij uw verzekeraar een machtiging.

Passantentarievenlijst 2018.

Conform wet en regelgeving publiceert de Da Vinci kliniek haar passantentarievenlijst voor 2017. Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) om de geleverde zorg in rekening te brengen bij zorgverzekeraars. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandelingen bij uw specifieke zorgvraag horen. De totale behandeling, van het eerste consult bij de arts/medisch specialist tot en met de laatste controle, kan uit meerdere DBC’s bestaan. De prijs kan verschillen en is sterk afhankelijk van de verschillende soorten behandelingen die u ondergaat en/of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt. De zorgactiviteiten –en profielen van de Da Vinci kliniek wijken kostentechnisch sterk af van de landelijke gebruikelijke tarieven. De Da Vinci kliniek is in hoge mate gespecialiseerd in een aantal zorgbehandelingen, voor een uiterst specifieke en complexe doelgroep patiënten, waardoor de door ons geleverde zorg vrij intensief is v.w.b. behandelduur en gebruikte materialen/technieken en daardoor meer kosten met zich meebrengt. De prijzen van onze kliniek behandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen de door ons gecontracteerde zorgverzekeraars en de Da Vinci kliniek. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met ons.

De zorg die wij verlenen, valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraars waar wij een contract over 2017 mee hebben afgesloten. Indien u verzekerd bent bij een niet door ons gecontracteerde verzekeraar, wordt de door ons geleverde zorg ook (gedeeltelijk) vergoed. Echter dan zijn wij verplicht om de passantentarieven in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In geval van twijfel of wij een contract hebben afgesloten met uw verzekeraar verzoeken wij u om met ons contact op te nemen. In alle afwijkende gevallen zullen we u van te voren hierover informeren.

Passantentarieven 2015
Passantentarieven 2016
Passantentarieven 2017
Passantentarieven 2018

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2018Stel uw vraag