U bent hier:Skip Navigation LinksHomepage » Voor professionals

Samen met u als verwijzer

In de visie van Da Vinci Kliniek vindt optimale patiëntenzorg plaats in de keten. Daarom willen we graag nauw samenwerken met u als huisarts, verpleegarts of medisch specialist in een multidisciplinair team. De zorg die wij leveren is complementair aan de zorg van andere zorgverleners en ziekenhuizen. Wij willen graag samen met u de kwaliteit van leven van onze gezamenlijke patiënten verbeteren.
 

Indicaties voor behandeling

In de kliniek kunnen patiënten terecht met indicaties zoals omschreven door het College van Zorgverzekeringen:
 • patiënten met chronische en slecht genezende wonden: diabetisch voet ulcera, 
 • patienten met osteoradionecrose (bv. van de kaak)
 • patienten met tumoren in het hoofd-hals gebied in het kader van het zg. Marx protocol, sandwich behandeling
 • patiënten met weke delen radionecrose van huid na oncologische ingrepen (bv. na mamma tumor), blaas, darmen, hoofd-hals gebied
 • patiënten met weke delen deficits met functiebeperking en/of pijnklachten
 • patiënten met crush trauma’s
 • patiënten met compartimentsyndroom
 • patiënten met gecompromitteerde flaps of grafts na (plastische) chirurgische operaties
 • patiënten met geïndiceerde pathologieën voor hyperbare zuurstoftherapie 

Verwijscriteria

Wilt u uw patiënt direct verwijzen? Dat kan via deze pagina (oranje knop) als voldaan is aan de volgende criteria:
 • het milieu-interieur is adequaat gereguleerd (diabetes mellitus goed ingesteld, bij arteriële insufficiëntie heeft een revascularisatieprocedure plaatsgevonden, bij veneuze insufficiëntie is adequate compressietherapie toegepast, deze behandelingen/operaties vinden NIET bij ons plaats)
 • de primaire, gebruikelijke standaard wondzorg voor deze patiënten met chronische wonden laat onvoldoende genezingstendens zien over een periode van 3 maanden
 • de patiënt voldoet aan de CVZ voorwaarden voor hyperbare zuurstofbehandeling


Aanvullende informatie

Op de volgende websites vindt u meer informatie over hyperbare medische technologie:
www.membership.uhms.org
 

Duiktabel