Patiënteigen groeifactoren therapie, 'Platelet gel'

 
Deze therapie maakt gebruik van uw eigen bloed en kan bij diverse behandelingen gebruikt worden om de wondgenezing te stimuleren en een 'boost' te geven aan diverse weefsel cellen.

Voor een bepaalde behandeling wordt een bepaald, berekende en veilige hoeveelheid bloed via een infuus bij u afgenomen. Met minicentrifuges wordt uit dit bloed een geconcentreerde hoeveelheid bloedplaatjes bereidt (PRP) en wordt er een gel gemaakt (platelet gel). Deze platelet gel (PLG) bestaat uit een mengsel van geconcentreerde bloedplaatjes en witte bloedcellen en kan zonder problemen worden aangebracht in wond gebieden.

De gedachte achter deze therapie is dat de in uw eigen bloedplaatjes opgeslagen groeifactoren vrijkomen, en in contact gebracht worden met de weefsels om de verschillende fasen van het wondgenezingsproces te versnellen, c.q. te stimuleren. Na de behandeling wordt de wond met speciale verbandmiddelen verbonden.
Een video van de behandeling van een heup en teenwond met patient-eigen groeifactoren therapie. Let op!! houdt u er rekening mee dat we de behandeling van de wonden in detail laten zien
Download onze voorlichtingsbrochure Deze informatiebrochure geeft een korte beschrijving van de bloedplaatjes gel behandeling en tracht u zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over deze procedure.
Stel een vraag