De hyperbare zuurstof behandeling (therapie)

Het doel van hyperbare zuurstofbehandeling is dat door het inademen van 100% zuurstof onder druk, de concentratie zuurstof in het lichaam 12,5 maal vergroot wordt. Hierdoor genezen chronische wonden, waaronder die bij mensen met suikerziekte, beter. In bestraald weefsel zorgt de zuurstof voor de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes. Dit heeft een gunstig effect op het herstel van bestraald weefsel. Tevens heeft hyperbare zuurstofbehandeling een gunstig effect op het bestrijden van bepaalde infecties.

Toezicht

Tijdens de behandeling is er een medewerker van de Da Vinci Kliniek in of bij de hyperbare kamer aanwezig. Deze helpt u met het opzetten van de ‘hood’ of van het masker. Hij/zij zal uw vragen beantwoorden en u drinken aanbieden. Als u zich eventueel niet lekker voelt zal deze medewerker u behandelen.Ook hangen er camera’s in de hyperbare kamer, waardoor de operator buiten de hyperbare kamer continu zicht heeft op wat er in de kamer gebeurt. Deze beelden dienen om te zien hoe het met u gaat tijdens de behandeling in de hyperbare kamer. Deze beelden worden niet opgenomen. In geval van nood kunt u altijd, via de sluis, de hyperbare kamer verlaten.

Oren klaren

De operator zal u instructies en technieken leren voor het ‘klaren van de oren’. Bij het ‘op druk komen’ van de hyperbare kamer voelt u druk op de oren. Dit lijkt op wat u tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig kunt voelen. In de tank ontstaat dit gevoel doordat de druk aan de buitenkant van het trommelvlies hoger is dan aan de binnenkant. Dit drukgevoel op de oren moet u proberen te verhelpen door te kauwen, te slikken, te gapen of te klaren. “Klaren” betekent dat u de neus dicht knijpt en probeert licht te persen terwijl u de mond gesloten houdt. De operator kan u helpen om dit klaren zo goed mogelijk te doen. Wacht u hiermee niet tot u pijn in uw oren krijgt maar begin al als u een lichte druk voelt of als het gehoor minder wordt.

Speciale kleding

Voor aanvang van de behandeling moet u zich omkleden in katoenen kleding die door ons wordt verstrekt (broek en hesje). In de kleedruimte zijn speciale lockers waar u al uw eigendommen in kunt opbergen. U mag absoluut geen spullen in de zakken van deze kleding nemen, dit in verband met brandgevaar. Alle spullen die u wilt meenemen in de kamer dienen te worden gemeld aan de operator of aan de begeleider. Eventuele wonden blijven gewoon verbonden.

Het verloop van de hyperbare zuurstofbehandeling

Als alle patiënten plaats hebben genomen gaan de deuren dicht en wordt de druk in de hyperbare kamer verhoogd naar ongeveer 2½ bar. Tijdens het op druk brengen zal de temperatuur in de hyperbare kamer een paar graden stijgen. Dit op druk brengen duurt ongeveer 10 minuten. Als er een druk van 2 ½ bar bereikt is, moet u het masker of “hood” opzetten. Via dit masker, dat sluit over neus en mond, gaat u 100% zuurstof inademen. Het masker houdt u in principe de gehele zitting op. Alleen als u zich niet lekker voelt mag u het masker, in overleg met de medewerker in de hyperbare kamer, afzetten. Gedurende de behandeling met hyperbare zuurstof worden er zogenaamde ‘luchtstops’ gemaakt. Dit betekent dat na 20 minuten de toevoer van zuurstof wordt veranderd in toevoer van normale lucht. Na die vijf minuten wordt weer zuivere zuurstof toegediend. Dit wordt van buitenaf geregeld en u merkt er niets van. U krijgt een seintje wanneer de periode van vijf minuten normale lucht aanbreekt. Als u wilt kunt u tijdens de ‘luchtstops’ het masker of de hood even af nemen om bijvoorbeeld een slokje water te nemen. In totaal krijgt u 4 blokken van 20 minuten zuurstof. Na de eerste 30 minuten wordt er een korte pauze van 5 minuten lucht toegediend. Na de laatste periode met zuurstof wordt de druk afgebouwd. Tijdens het afbouwen van de druk wordt het iets kouder in de kamer. Dekens zijn beschikbaar. De totale duur van de behandeling is ongeveer 2 uur.

Masker af bij klachten

Als u tijdens de behandeling met hyperbare zuurstof last heeft van tintelende vingers of tenen, wazig zien, transpireren, misselijkheid of trekkingen rond de mond, moet u de medewerker in de hyperbare kamer waarschuwen en dan zal hij/zij uw masker afzetten.

Voorlichtingsbrochure

Deze tekst en meer informatie kunt u allemaal terugvinden in onze voorlichtingsbrochure.
Download (PDF bestand) deze hier.

Helpen met het opzetten van de masker voor de hyperbare zuurstoftherapie
Stel een vraag
Voorlichtingsbrochure Heeft u binnenkort een hyperbare zuurstofbehandeling in onze Kliniek? Download dan onze voorlichtingsbrochure.
Operator tijdens de hyperbare zuurstof therapie
Lijst met verboden items